สาธิตการใช้งาน

เครื่องตัดปาล์มน้ำมัน แทงปาล์ม พร้อมเคียวเกี่ยวปาล์ม
เครื่องตัดปาล์มน้ำมัน ครบชุดสามารถเปลี่ยนเป็นใบมีดแทงปาล์ม เคียวเกี่ยวปาล์ม และใบเลื่อยแต่งทางปาล์ม สามารถตัดปาล์มและตัดแต่งทางปาล์มได้ดีเยี่ยม เป็นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์ม ประหยัดต้นทุนทั้งด้านแรงงานและเวลา
เครื่องตัดปาล์ม เสียมแทงปาล์ม เคียวปาล์ม ไทยนต์การเกษตร
เครื่องตัดปาล์มน้ำมันสามารถเปลี่ยนหัวได้ทั้งแบบเสียมแทงปาล์ม เคียวเกี่ยวปาล์มและใบเลื่อย โดยก้านเพลาผลิตจากอลูมิเนียมอย่างดี หนาเป็นพิเศษ แข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่นสูงและมีน้ำหนักเบา หัวเกียร์ตัดปาล์มทนทานตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรสวนปาล์ม
เครื่องตัดปาล์มพร้อมชุดอุปกรณ์เพิ่มความยาว
นวัตกรรมเครื่องตัดปาล์มหนึ่งเดียวของไทย ผลิตโดยคนไทย เพื่อเกษตรกรสวนปาล์มไทย ลดต้นทุน ประหยัดแรงงาน เพิ่มผลผลิตการเก็บเกี่ยวปาล์ม เครื่องตัดปาล์มน้ำมัน พร้อมชุดต่อความยาวก้านทั้งชุดประกอบด้วย หัวเกียร์ตัดปาล์ม, ชุดต่อความยาวรวมคนเก็บเกี่ยว 4.80 เมตร, เคียวเกี่ยวปาล์ม, ใบเลื่อย, เสียมแทงปาล์ม
เครื่องตัดปาล์มน้ำมัน แทงปาล์ม พร้อมเคียวเกี่ยวปาล์ม
เครื่องตัดปาล์มน้ำมัน ครบชุดสามารถเปลี่ยนเป็นใบมีดแทงปาล์ม เคียวเกี่ยวปาล์ม และใบเลื่อยแต่งทางปาล์ม สามารถตัดปาล์มและตัดแต่งทางปาล์มได้ดีเยี่ยม เป็นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์ม ประหยัดต้นทุนทั้งด้านแรงงานและเวลา
เครื่องตัดปาล์ม เสียมแทงปาล์ม เคียวปาล์ม ไทยนต์การเกษตร
เครื่องตัดปาล์มน้ำมันสามารถเปลี่ยนหัวได้ทั้งแบบเสียมแทงปาล์ม เคียวเกี่ยวปาล์มและใบเลื่อย โดยก้านเพลาผลิตจากอลูมิเนียมอย่างดี หนาเป็นพิเศษ แข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่นสูงและมีน้ำหนักเบา หัวเกียร์ตัดปาล์มทนทานตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรสวนปาล์ม
เครื่องตัดปาล์มพร้อมชุดอุปกรณ์เพิ่มความยาว
นวัตกรรมเครื่องตัดปาล์มหนึ่งเดียวของไทย ผลิตโดยคนไทย เพื่อเกษตรกรสวนปาล์มไทย ลดต้นทุน ประหยัดแรงงาน เพิ่มผลผลิตการเก็บเกี่ยวปาล์ม เครื่องตัดปาล์มน้ำมัน พร้อมชุดต่อความยาวก้านทั้งชุดประกอบด้วย หัวเกียร์ตัดปาล์ม, ชุดต่อความยาวรวมคนเก็บเกี่ยว 4.80 เมตร, เคียวเกี่ยวปาล์ม, ใบเลื่อย, เสียมแทงปาล์ม
Powered by THAIYON AGRICULTURE TECHNOLOGY